Công văn triển khai thực hiện đăng ký và sử dụng nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19