Ủy ban nhân dân huyện An Phú vừa ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển ngành Giáo dục và Đào tào năm 2020.

Cổng TTĐT kính gửi tới Quý độc giả, tổ chức, cá nhân quan tâm.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng!