Hội đồng tuyển dụng viên chức đã ban hành thông báo kết quả tuyển dụng năm học 2020-2021.

Cổng TTĐT xin gửi đến quý độc giả, tổ chức, cá nhân quan tâm.

Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.

Trân trọng!