Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện An phú năm 2020 có ban hành Thông báo số 02.

Cổng TTĐT kính gửi tới Quý độc giả, tổ chức, cá nhân quan tâm.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng!